Quy mô, mạng lưới nhà trường

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của Trường mầm non Sơn Ca:

1. Các tổ chức của Nhà trường:

- Trường Mầm non Sơn Ca có Chi bộ; Tổng số Đảng viên trong nhà trường là 08 đồng chí

- Có 01 tổ chức công đoàn, 01 chi đoàn phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tổ chức các hoạt động, giúp cho nhà trường hoàn thành công tác chuyên môn cũng như đẩy mạnh các hoạt động bề nổi như VHVN-TDTT do ngành hay địa phương tổ chức...

2. Quy mô trường lớp:

- Tổng số nhóm, lớp: 08 nhóm lớp( Nhóm trẻ: 01; Mẫu giáo: 07)

- Tổng số trẻ trong trường: 133 cháu( nhà trẻ: 20; mẫu giáo: 111 )

- Số điểm trường: 05 (kể cả điểm trường chính)

+ Điểm trường thôn Phú Thành      : 03 lớp ( 58 cháu)

+ Điểm trường thôn Khe Lặn          : 02 lớp ( 29 cháu)

+ Điểm trường thôn Ba Rầu            : 01 lớp (12cháu)

+ Điểm trường thôn Khe Luồi         : 01 lớp ( 19 cháu)

+ Điểm trường thôn Phú Thiềng      : 01 lớp ( 15 cháu)

- Số trẻ được ăn bán trú: 133 cháu;

- Tỉ lệ huy động trẻ:

+ Trẻ từ 3 tháng -2 tuổi: T/s trẻ đến trường: 11/109, đạt tỷ lệ: 10,1%

+ Trẻ 3 tuổi: T/s trẻ đến trường: 38/41, đạt tỷ lệ: 93%

+ Trẻ 4 tuổi: T/s trẻ đến trường: 34/34, đạt tỷ lệ: 100%

+ Trẻ 5 tuổi: T/s trẻ đến trường: 34/34, đạt tỷ lệ: 100%

3. Tổng số cán bộ, công chức và viên chức:

Toàn trường hiện có 16 CB GV NV; Nữ: 16; Dân tộc: 03

4. Một số thành tích đạt được trong các phong trào thi đua trong những năm học qua:

- Năm học 2012-2013

+ Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Kết quả nhà trường được đoàn Sở GD&ĐT xếp loại xuất sắc;

+ Đạt giải B liên hoan văn nghệ “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”

- Năm học 2013-2014:

+ Đạt giải C trong liên hoan văn nghệ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

- Năm học 2015-2016:

+ Đạt giải Ba toàn đoàn trong Hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện

- Năm học 2016-2017:

+ Đạt giải Ba trong liên hoan văn nghệ “Tiếng hát học đường huyện Đakrông”

- Ban tổ chức hội thi văn hóa học đường huyện Đakrông chứng nhận trường mầm non Sơn Ca đạt giải Nhì toàn đoàn “ Hội thi văn hóa học đường” huyện Đakrông.

 - Ban tổ chức hội thi văn hóa học đường huyện Đakrông chứng nhận trường mầm non Sơn Ca đạt giải C phần thi Clip truyền thông, giải B phần thi thuyết trình, giải B phần thi tiểu phẩm

Năm học 2017-2018:

+ Đạt giải B Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện;

 + Đạt giải C Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh;

+ Được Công đoàn giáo dục tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Cấp học mầm non năm học 2017 - 2018.

5. Các hình thức đã được khen thưởng

5.1. Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể Lao động tiên tiến

Số 988, ngày 27/7/2010 của UBND huyện Đakrông

 

2011

Tập thể Lao động tiên tiến

Số 1146, ngày 14/7/2011 của UBND huyện Đakrông

2012

Tập thể Lao động tiên tiến

Số 885, ngày 20/7/2012 của UBND huyện Đakrông

 

2013

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 149, ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

2015

Tập thể Lao động tiên tiến

Số 1915, ngày 30/7/2015 của UBND huyện Đakrông

 

 

5.2. Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen

thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

2005

Giấy khen

Ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Công đoàn GD huyện Đakrông

2006

Giấy khen

Số 14, ngày năm 2006 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đakrông

2007

Giấy khen

Ngày 04/5/2007 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đakrông

2008

Giấy khen

Số 01, ngày 03/5/2008 của phòng GD&ĐT huyện Đakrông

2009

Giấy khen

Số 10, ngày 15/11/2009 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đakrông

2010

Giấy khen

 

Số 01, ngày 18/5/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Mò Ó

2011

Giấy khen

 

Số 08, ngày 05/01/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Mò Ó

 

Giấy khen

Số 74, ngày 15/11/2011 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đakrông

2012

Bằng khen

Số 79, ngày 31/7/2012 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Giấy khen

 

Số 706, ngày 16/5/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông

2013

Giấy khen

 

Ngày 01/02/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Mò Ó

Giấy khen

 

Số 1223, ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đakrông

Giấy khen

 

Số 1372, ngày 06/8/2013 của giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị

Giấy khen

Số 1699, ngày 21/8/2013 của UBND huyện Đakrông

Giấy khen

Số 2278, ngày 12/11/2013 của UBND huyện Đakrông

Giấy khen

 

Số 08, ngày 30/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ

 xã Mò Ó

2014

Giấy khen

Số 67, ngày 22/2/2014 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đakrông

 

2015

Giấy khen

 

Số 13, ngày 5/1/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ

 xã Mò Ó

Giấy khen

Số 2159, ngày 19/1/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông

 

Giấy khen

 Số 637, ngày 14/4/2015 của UBND huyện Đakrông

 

2016

Giấy khen

 Số 01, ngày 12/1/2016 của UBND xã Mò Ó

 

2017-2018

Giấy khen

Quyết định số 30/QĐ-ĐU ngày  22/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Mò Ó

Giấy khen

Quyết định số 60/QĐ-CĐN ngày  03/5/2018 của Ban chấp hành công đoàn giáo dục Tỉnh Quảng Trị