Cơ cấu tổ chức

Trường mầm non Sơn Ca có: Ban giám hiệu Nhà trường gồm có 03 đồng chí; 2 tổ chuyên môn gồm:1 tổ Mẫu giáo lớn + Nhà trẻ với 06 CB, GV; 1 tổ Mẫu giáo ghép với 07 CB, GV;

Hai tổ chuyên môn có tổ trưởng và có tổ phó tổ chuyên môn đúng theo Điều lệ trường mầm non.

Có 01 tổ Văn phòng với 03 CB, NV.

Có tổ chức công đoàn, chi đoàn, Ban thanh tra nhân dân.

BAN GIÁM HIỆU

 •  
  • Họ và tên:

Thị Thanh Tâm

  • Chức vụ:

Hiệu trưởng

  • Điện thoại:

0915315191

  • Email:

Tamledkr@gmail.com

  • Giới thiệu sơ bộ:

Bí thư chi bộ

 •  
  • Họ và tên:

Hoàng Thị Hương

  • Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

  • Điện thoại:

0915713282

  • Email:

Huongdkr1982@gmail.com

  • Giới thiệu sơ bộ:

Phó hiệu trưởng

  • Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Lan

  • Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

  • Điện thoại:

0976252921

  • Email:

Nguyenthanhlan87@gmail.com

  • Giới thiệu sơ bộ:

Phó hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn