Cơ sở vật chất

- Tổng diện tích đất ở 5 điểm trường: 6.121m2

Tổng số phòng học hiện có: 11 phòng/ 5 điểm trường. Trong đó: Có 09 phòng làm lớp học, 02 phòng học dùng để làm văn phòng.

- Nhà trường có 11 nhà vệ sinh/11 phòng (trong đó có 4/11 nhà vệ sinh đạt chuẩn); có 5/5 điểm trường có nguồn nước cho trẻ sử dụng (trong đó điểm Phú Thành, Phú Thiềng dùng nguồn nước sạch, điểm Ba Rầu, Khe Lặn, Khe Luồi dùng nước giếng khoan.

- Có máy chiếu phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.

- Tường rào 5/5 điểm trường của nhà trường đã được xây dựng.

- Thiết bị đồ chơi ngoài trời ở các điểm trường đã được bổ sung, tu sửa và mỗi điểm trường có 5 loại đồ chơi ngoài trời trở lên.

- Thiết bị đồ chơi trong lớp của nhà trường có 3 bộ chuẩn của lớp 5 tuổi, còn các lớp khác đồ dùng đồ chơi cũng đáp ứng cho việc dạy và học.

- Công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi: Đầu năm trường lên kế hoạch mua sắm, bảo quản thiết bị ĐDĐC.

+ Nhà trường đã tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi tự làm. Mỗi giáo viên đã tăng thêm 10 bộ đồ dùng đồ chơi.

+ Nhà trường đã phát động làm đồ dùng đồ chơi qua hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- Nhà trường đã quy hoạch và tiến hành xây dựng các khu vui chơi, khu sáng tạo với vật liệu thiên nhiên, khu khám phá

- Tăng cường trồng cây xanh ở các khu vực lẻ, bổ sung cây cảnh vào sân trường chính để tạo quang cảnh sư phạm, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua ( Xây dựng môi trường thân thiện) về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho các cháu đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

08/08 nhóm, lớp có tương đối đầy đủ các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đa số giáo viên biết khai thác và sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Tuy nhiên một số lớp do việc đầu tư mua sắm theo nhiều năm nên một số đồ dùng đồ chơi chưa đồng bộ.

Nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản đúng theo quy định; có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung đồ dùng, đồ chơi trong và ngoài lớp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng.